Parent Teacher Association and Friends

 
Chairman of the PTA and Friends       Mrs Ann Long
 
Treasurer                                                 Mrs Karen Lambert
 
Secretary                                                 Mrs Julie Miller
 
Please contact via the school office or by emailing  yaldingpta.chair@ttpg.co.uk